Hệ thống tin nhắn

Hệ thống tổng đài tin nhắn hiện đang được VINAS áp dụng cho các doanh nghiệp cần thực hiện tin nhắn tự động định kỳ tới khách hàng, chẳng hạn như lịch định kỳ bảo dưỡng xe cho các doanh nghiệp cung cấp và bảo dưỡng xe(xe máy, ô tô), tới thời điểm bảo dưỡng nếu hệ thống kiểm tra khách hàng chưa tới bão dưỡng xe thì sẽ thực hiện tự động gửi tin nhắn tới khách hàng.

Ngoài ra hệ thống tin nhắn đang được áp dụng trong lĩnh vực giáo dục tại các trường học, khi hệ thống kiểm tra điểm danh mà học sinh vắng học không lý do, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn tới phụ huynh học sinh để kiểm tra thông tin, cũng như nhắn điểm tổng kết của học sinh tới phụ huynh để phụ huynh kết hợp với nhà trường giáo dục học sinh.

Với các doanh nghiệp có cùng nhu cầu sử dụng hệ thống tin nhắn kết hợp phần mềm quản lý, VINAS sẽ tư vấn để có thể kết hợp hệ thống một cách hiệu quả nhất.