Tin Tức

  • Img

    31st January 2013 by QT

    Lợi ích ứng dụng CRM

    Những lợi ích khi doanh nghiệp ứng dụng hệ thống CRM vào mô hình quản lý kinh doanh bán hàng, marketing. Vậy những lợi ích cụ thể đó là gì ?

    Xem tiếp